Câu hỏi thường gặp

1

Tôi có thể làm gì trên website chothucong.vn?

    • Bạn có thể đăng bán sản phẩm, nguyên vật liệu, dụng cụ, lớp học, dịch vụ, … liên quan handmade, homemade, DIY.
    • Bạn có thể tìm mua các sản phẩm, nguyên vật liệu, dụng cụ, lớp học, dịch vụ, … liên quan handmade, homemade, DIY.
    • Bạn có thể tìm hiểu về các sản phẩm thủ công qua các bài viết hoặc các Video hướng dẫn tại mục “Góc Thủ Công”.
    • Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên hỗ trợ qua cửa sổ Chat
    • Bạn có thể đăng quảng cáo trên các banner quảng cáo trên https://chothucong.vn